Gewassen
Groententeelt
Terug naar hoofdmenu
Gewassen > Groententeelt
Akkerbouw
Tuinbouw algemeen
Groententeelt
Fruitteelt
Sierteelt
Bedrijfstype

Er bestaan diverse bedrijfstypen in de tuinbouw: champignonbedrijven, aardbeienkwekerijen, gespecialiseerde glasgroentebedrijven, bedrijven met overwegend groenten in openlucht, kasplantenbedrijven, azalea- en begoniabedrijven, snijbloemenbedrijven, fruitbedrijven en boomkwekerijen. Er komen ook mengvormen voor.

Het meest voorkomende bedrijfstype zijn de bedrijven met overwegend groenten in openlucht. Let wel: slechts 45% van het areaal groenten in open lucht (intensieve groenteteelt) komt op deze bedrijven voor. De rest komt dus voor op andere bedrijfstypen en op landbouwbedrijven.

In openlucht treffen we twee soorten bedrijven aan:

  • Waar groenten geteeld worden in vruchtwisseling met akkerbouwgewassen (extensieve teelt).
  • Waar uitsluitend groenten geteeld worden (intensieve teelt).

Op het professionele tuinbouwbedrijf bedraagt de tewerkstelling gemiddeld 2,4 personen voor teelten in openlucht en 3,3 personen in de glastuinbouw. Als we dit vergelijken met het algemene gemiddelde van 1,8 personen voor de globale land- en tuinbouwsector, dan is het zo duidelijk dat de loonkosten op een bedrijf een belangrijke impact hebben op de totale productiekosten.

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact