Gewassen
Groententeelt
Terug naar hoofdmenu
Gewassen > Groententeelt
Akkerbouw
Tuinbouw algemeen
Groententeelt
Fruitteelt
Sierteelt
 
Waar kweken we groenten in openlucht?

De groentebedrijven situeren zich vooral in de Zand- en de Zandleemstreek. De sterkste concentraties zijn gelegen in de regio Roeselare, dit is in het westen van zandlemig Vlaanderen. De kern van Mechelen volgt met heel wat minder oppervlakte groenteteelt in openlucht. Kleinere kernen komen voor in de Leemstreek. De reden voor deze teeltspreiding is te zoeken in de relatie met de bodem en de ondergrond. Zandgronden zijn lichte gronden die gemakkelijk te bewerken zijn; ze laten dus een intensieve bewerking toe wat kenmerkend is voor de groenteteelt in open lucht, zeker wanneer men een kwaliteitsvol product wil leveren voor de versmarkt.

De groenteteelt in openlucht boekte in 2000 een productiewaarde van 350 miljoen euro op een areaal van bijna 25.000 ha. Grofweg uitgedrukt, komt dit erop neer dat één hectare 14.000 euro per jaar opbrengt.

De productie van groenten in openlucht heeft een dubbele bestemming:

  • Een deel van de groenten wordt verwerkt in de nijverheid (grove groenten).
  • Het andere deel wordt als vers product op de markt gebracht.

De totale oppervlakte bestemd voor de groenteteelt in openlucht is sinds 1980 bijna verdubbeld. Toen werden er vooral groenten geteeld voor vers gebruik. In de periode 1980-1991 is het ook net die teelt voor de versmarkt die het meeste in oppervlakte gestegen is. Daarna is de stijging in oppervlakte vooral toe te schrijven aan een stijging van het areaal groenten voor de verwerking.

In tuinbouwtermen wordt een bedrijf met minder dan 1,20 ha bestempeld als klein bedrijf.

 

 

 

 

Concentraties of spreiding van de groenteteelt

   

 

  

 

 

Areaal groenteteelt

 

Groenten in open
lucht
Bedrijven
(aantal)
Oppervlakte
(ha)
Voor de versmarkt
(ha)
Voor de industrie
(ha)
1995
8.300
23.835
-
-
2000
8.077
34.787
8.164
26.623
2005
6.638
37.769
9.689
28.080

 

Bron: FOD Economie-Algemene Directie Statistiek, LandbouwstatistiekenPrint
Zoek
Sitemap
Contact