Gewassen
Fruitteelt
Terug naar hoofdmenu
Gewassen > Fruitteelt
Akkerbouw
Tuinbouw algemeen
Groententeelt
Fruitteelt
Sierteelt
Van hoog naar laag

In vroegere tijden kenmerkten de hoogstamboomgaarden het landschap op de overgang tussen dorp en openruimte. De boomgaard met grazende koeien en omzoomd door hagen was een typisch element van het vroegere, kleinschalig 'gesloten' landbouwlandschap. Vanaf de Eerste Wereldoorlog verdwenen geleidelijk de hoogstamboomgaarden. Oorzaken zijn de verstedelijking en de overschakeling naar het telen van fruit op laagstamfruitbomen. De doodsteek van de hoogstam kwam er in het begin van de jaren 70. De Europese Unie voerde toen een rooipremie voor boomgaarden in om de overproductie van fruit tegen te gaan. Ook ter bestrijding van het bacterievuur (of perenvuur) werden tal van boomgaarden en meidoornhagen gerooid. Daardoor is de hoogstam bijna uit het landschap van Haspengouw verdwenen. Ze beslaan nog amper 450 ha, hoofdzakelijk kerselaars en pruimelaars. Ooit was het anders met een areaal van 60.000 ha in 1950.

De moderne fruitplantages zijn laagstamaanplantingen. Dit geeft aanleiding tot een intensivering en een verhoging van de opbrengst. Laagstamaanplantingen zijn immers kleine bomen met een hoog opbrengstpotentieel die jaarlijks produceren en redelijk dicht bij elkaar kunnen staan. Nadeel is wel dat het laagstamfruit zeer gevoelig is voor weersomstandigheden. De laatste jaren zijn de telers vooral beducht voor storm- en hagelschade. In slechte seizoenen wordt voor appelen slechts een rendement van 9.000 kg/ha gehaald en is de financiële opbrengst ook laag. Is het seizoen gunstig dan kan men in de fruitteelt hoge winsten maken.

De fruitteelt is niet langer uitsluitend te situeren op zuivere fruitteeltbedrijven. Meestal hebben deze bedrijven nog een andere teelt. Dit geldt vooral voor de 'nieuwe' fruitregio's in West- en Oost-Vlaanderen.

 

Snoeien van laagstamboomgaard.

 

Voor de snoei wordt gebruik gemaakt van een persluchtinstallatie. De samengeperste lucht wordt via een rubberen slang aangevoerd en versterkt de druk van de hand die de snoeischaar hanteert. Dit 'pneumatisch snoeien' is een stuk arbeidsvriendelijker dan louter handmatig snoeien.

 

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact