Gewassen
Sierteelt
Terug naar hoofdmenu
Gewassen > Sierteelt
Akkerbouw
Tuinbouw algemeen
Groententeelt
Fruitteelt
Sierteelt
 
Teelt van snijbloemen
De snijbloementeelt kent een lichte heropleving. Met het lage BTW-tarief van 6% kunnen de telers weer concurreren met de invoer uit Nederland. Bij de snijbloemen in openlucht is daarmee de dalende trend sinds 1997 omgebogen. Van 50 ha in Vlaanderen in 1996 ging het naar 73 ha in 1997; sinds 2000 schommelt het areaal rond de 60 ha. Het glasareaal bleef verder dalen: van 132 ha in 1995 naar 81 in 2005. De belangrijkste teelten onder glas zijn rozen, gerbera, alstroemeria, chrysanten en anjers,

Het zwaartepunt van de snijbloementeelt is traditioneel gevestigd in de driehoek Aalst-Dendermonde-Brussel. Deze regio is echter zijn florissante reputatie aan het kwijtspelen onder invloed van de mondialisering. Veel snijbloemen komen tegenwoordig uit Afrika, waar meer zonuren en goedkope arbeidskrachten voorhanden zijn. De teelt heeft daarmee een mondiaal karakter gekregen. In het recente verleden zijn nogal wat Nederlandse telers met ambitieuze exportplannen naar Kenia en Oeganda getrokken. De anjers verhuisden naar Spanje.

Nederland houdt als wereldcentrum van de snijbloementeelt het hoofd nog boven water door de technologische voorsprong, de schaalgrootte en de specialisatie in jongplanten met bijhorende patenten. Diezelfde dynamiek moet nog op gang komen op de meeste van de Vlaamse snijbloemenbedrijven. Hard werken alleen volstaat niet. Ook de commercialisering moet meewerken. Alleen in Brussel hebben we nog een bloemenveiling.


Print
Zoek
Sitemap
Contact