Gewassen
Tuinbouw algemeen
Terug naar hoofdmenu
Gewassen > Tuinbouw algemeen
Akkerbouw
Tuinbouw algemeen
Groententeelt
Fruitteelt
Sierteelt
Subsectoren

De subsectoren in de tuinbouw zijn de fruitteelt, de groenteteelt en de sierteelt. Deze laatste subsector omvat ook de boomkwekerijen en wordt daarom ook wel benoemd als de 'niet-eetbare tuinbouwproducten'; afgekort: NET (sierteelt en boomkwekerijen).

Uitgedrukt in areaal is de groenteteelt de grootste subsector die zorgt voor de helft van de omzet. De NET kent een sterke groei.

Sinds 1995 is het totale tuinbouwareaal toegenomen. Het aantal bedrijven neemt dan weer af. Dit geldt echter niet voor alle teelten. Het aantal boomkwekerijen, bloemen- en aardbeienkwekerijen is zelfs toegenomen.

 

Aandeel van de subsectoren in de oppervlakte tuinbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsectoren

 

 

 

 

 

 

 

Tuinbouwareaal

 

Tuinbouw
Bedrijven
(aantal)
Oppervlakte
(ha)
Aandeel in de
productiewaarde
2000
Groenteteelt
7.096
34.787
50%
Fruitteelt
4.655
15.018
19%
Sierteelt
3.600
5.458
31%
2005
Groenteteelt
6.286
37.769
51%
Fruitteelt
2.930
15.126
23%
Sierteelt
3.240
6.454
26%

 

Bron: FOD Economie-Algemene Directie Statistiek, Landbouwstatistieken
 

De oppervlakte sierteelt is vrij stabiel. De oppervlakte groenten is continu gestegen in de voorbije vijftien jaar. De fruitteelt vertoont een licht stijgende trend, waarbij de terugloop van appelteelt gecompenseerd wordt door de toename van de perenteelt.

 

 

 

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact