Gewassen
Tuinbouw algemeen
Terug naar hoofdmenu
Gewassen > Tuinbouw algemeen
Akkerbouw
Tuinbouw algemeen
Groententeelt
Fruitteelt
Sierteelt
Afzet
De Europese landbouwpolitiek oefent geen invloed uit op de prijsvorming van de tuinbouwproducten. Groenten, fruit en sierteeltproducten circuleren op een vrije(wereld)markt, nagenoeg zonder grenzen of belemmeringen. Dit impliceert grote prijsvariaties in functie van vraag en aanbod. De grote mobiliteit op wereldvlak resulteert hierin dat gebrek of schaarste bijna niet meer voorkomt. Ook het seizoengebonden karakter van de voedingsmiddelen valt meer en meer weg. We eten aardbeien met Kerstmis en witloof in de zomer.

Print
Zoek
Sitemap
Contact