Dieren
Schapen
Terug naar hoofdmenu
Dieren
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Schapen

Het schaap ontmoet je in het landschap. Het is een echt weidedier, een kuddedier. Het is een planteneter (herbivoor). Het behoort tot de herkauwers zoals het rund, de geit en het  hert. Dit betekent dat een schaap het opgenomen voeder uit de pens, de grootste van de vier magen, in zijn muil laat terugkomen om het nog eens te verkleinen, waarna de eigenlijke vertering in de andere drie magen kan beginnen.


De schapenteelt heeft in Vlaanderen economisch niet zoveel betekenis, al zijn er pogingen om de schapenhouderij aan te moedigen. Men doet wetenschappelijk onderzoek om de rendabiliteit te verbeteren, en het Europese landbouwbeleid geeft een kleine ondersteuning door de uitkering van ooienpremies.

 
Toch blijft de schapenhouderij een vrij kleine en kleinschalige sector. Er zijn drie soorten schapenhouders: zij die schapen houden als een veredeld soort grasmachine, zij die zich vooral richten op prijskampen en selectie en zij die trachten een inkomen te halen uit de schapenhouderij.


Volgens de landbouwtelling zijn er 95.976 dieren op 2.550 bedrijven. Het staat vast dat het er in werkelijkheid beduidend meer zijn omdat veel schapen worden gehouden als liefhebberij en de bezitters ervan niet onderworpen zijn aan de landbouwtelling.

 

 

 

 

 

 

 Schapenhouderij

 

 

Schapen
Aantal bedrijven
Aantal dieren
1990
5.092
122.469
1995
3.376
100.102
2000
3.024
102.600
2005
2.550
95.976

Bron: FOD Economie – Algemene directie Statistiek en Economische Informatie

 

 


 


Kaart:Spreiding van schapenPrint
Zoek
Sitemap
Contact