Dieren
Pluimvee
Terug naar hoofdmenu
Dieren
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Pluimvee
België is van oudsher een kippenminnend land. Belgische kippenrassen verschijnen regelmatig in portretten van 17e en 18e-eeuwse meesters. In de 19e eeuw worden op de boerderijen legkippen gehouden, meestal voor eigen gebruik. Ze scharrelen rond op het erf. Tussen 1890 en 1910 verdubbelt de consumptie van eieren. In die tijd legt een kip gemiddeld 100 eieren per jaar. De binnenlandse productie stijgt wel maar moet aangevuld worden met eieren uit het buitenland. Vleeskippen zijn tot aan WO I voornamelijk voor de stedelijke luxemarkten bestemd. De productie (van eieren en vlees) wordt winstgevend voor de boer. Na WO II is het de pluimveesector die het snelst mechaniseert en uitbreidt. De leghen maakt meer en meer plaats voor de vleeskip. Tussen 1955 en 2000 vertienvoudigt de productie van kippenvlees in België. Ook de consumptie neemt toe, maar niet zo snel. Vandaag is kippenvlees dagelijkse kost binnen het bereik van ieders beurs.

Print
Zoek
Sitemap
Contact