Dieren
Veeteelt in Vlaanderen
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Veeteelt in Vlaanderen
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
 
Van dier tot huisdier

De geschiedenis van de veeteelt begint bij de domesticatie van huisdieren, toen, heel lang geleden, de jagende en zwervende mens zich ging vestigen.

 

Domesticeren betekent volgens Van Daele: 'wilde dieren tot huisdier maken' of 'planten tot een landbouwgewas maken'. Het is hetzelfde als veredelen.

 

Een huisdier is een dier dat deel uitmaakt van het huis, dat onderworpen is aan het gezag van een meester aan wie het zijn producten of diensten levert of zijn affectie betoont. In die zin zijn nutsdieren en gezelschapsdieren allebei huisdieren. Wel verschilt in beide gevallen de relatie van de mens tot het dier sterk van elkaar.

 

De mens kweekte huisdieren, waardoor ze grondig verschillen van hun wilde voorouders, zowel inzake uitzicht, innerlijke werking (fysiologisch of functioneel), als erfelijke kenmerken.

 

Huisdieren hebben een veel grotere variabiliteit dan hun wilde voorouders - voor zover die nog bestaan. De kans op kruisingen tussen soorten bij huisdieren is groter dan in de natuur. De grootste hinderpaal voor nieuwe soortvorming is immers het voortplantingsgedrag. Gedragsbarrières zijn onder meer het voortplantingstijdstip, de locatie, de lokroep of een ander bronstsignaal. Bij domesticatie spelen die barrières een veel minder belangrijke rol. En met de moderne voortplantingstechnieken is het natuurlijke voortplantingsgedrag zelfs totaal onbelangrijk geworden. Deze moderne technieken leiden tot de inbreng van nieuw genetisch materiaal, waardoor de variabiliteit toeneemt. In de natuur is dit gewoonweg niet mogelijk.


een jonge poes, zo vertederend
kraaiende haan


 

moderne voortplantingstechnieken
Zo kunnen onze runderen gekruist worden met Yaks uit de Himalaya - nochtans twee totaal verschillende diersoorten - dankzij kunstmatige inseminatie en embryotransplantatie.Print
Zoek
Sitemap
Contact