Dieren
Rundveehouderij
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Rundveehouderij
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
 
Gras, groenvoer en koeien

De rundveehouderij is zeer zichtbaar in het landschap aanwezig en dit niet alleen door de stallingen en de aanwezigheid van koeien in de weiden. Ook de aard van de teelten in het landschap verraden dat je in een rundveestreek bent.


Grasland en groenvoeder zijn immers de basis voor de rundveeproductie. Het voornaamste groenvoedergewas is maïs. De opvallende aanwezigheid van deze teelt duidt aan dat er veel rundveebedrijven in de buurt zijn. Dit voeder wordt voornamelijk op het bedrijf zelf geteeld voor eigen gebruik. Het wordt na de oogst bewaard in een kuil (graskuil, maïskuil) of in ingepakte balen. Dit gras en groenvoer is de basisvoeding, maar het moet aangevuld worden met aangekocht krachtvoeder. Elke veehouder stelt voor zijn dieren een aangepast en evenwichtig dieet samen.


Op zowat twee derde van de Vlaamse landbouwbedrijven zijn runderen aanwezig. Daarmee is de rundveehouderij de meest verspreide vorm van veehouderij in Vlaanderen. Tot het eind van de jaren zestig waren zowel vlees- als melkveeproductie activiteiten op rundveebedrijven in Vlaanderen. Runderen die niet geschikt waren voor melkproductie werden vetgemest met voedergewassen die men op het bedrijf produceerde. Voor deze voedergewassen maakte men gebruik van bijproducten (bietenpulp) en laagproductieve graslanden. In 1952 werd op bijna 80% van alle landbouwbedrijven melk geproduceerd. In 2004 was dit nog op 18% van de bedrijven.

 

 

  

 

 


 

Rundveehouderij

 

1990
1995
2000
2005
Aantal bedrijven
35.223
28.439
22.671
18.237
Aantal dieren
1.715.772
1.731.113
1.558.075
1.350.304

 Bron: FOD Economie – Algemene directie Statistiek en Economische Informatie

 

 

 

 

 Rundveestreek

Kaart: aantal runderen tov totale populatie dierenPrint
Zoek
Sitemap
Contact