Dieren
Rundveehouderij
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Rundveehouderij
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Gele flappen

De gele flap met een streepjescode in de oren van een rund vormt zijn paspoort. Elk kalf dat geboren wordt, moet binnen de zeven dagen een oormerk krijgen. Éen in het linkeroor en één in het rechteroor. De twee oormerken zijn identiek en moeten op hetzelfde moment worden aangebracht. Het is de bedoeling dat ze levenslang blijven zitten in het oor.
Op elk oormerk staan de volgende vermeldingen:

  • de letters BE
  • een controlecijfer
  • acht cijfers waarvan het eerste cijfer of de eerste twee cijfers duiden op de provincie waar het dier gemerkt is
  • een barcode
  • eventueel een hermerkingsnummer

De vermeldingen op het oormerk worden opgenomen in een identificatiedocument dat uniek is voor elk dier. De veehouder vult dit document in en het wordt centraal bijgehouden via Sanitel-rund. Sanitel is een geïnformatiseerd identificatie- en registratiesysteem voor rundvee dat toelaat om de hele levensloop van elk rund te volgen en te reconstrueren. Dit vormt voor de overheid het systeem van traceerbaarheid van de producten van boer tot bord.
Sanitel betekent wel heel wat administratief werk voor de veehouder: elk nieuw dier en elk dier dat het bedrijf verlaat, moet op de geijkte wijze worden geregistreerd. Sommigen klagen erover dat ze meer tijd doorbrengen in hun kantoor (achter de pc) dan dat ze in de stallen aan het werk zijn.
Print
Zoek
Sitemap
Contact