Dieren
Rundveehouderij
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Rundveehouderij
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Ketenbeheer

In de sector van het vleesvee is 'ketenbeheer' een ingeburgerd begrip. Bij Integrale Keten Beheersing (IKB) verklaren de leveranciers zwart op wit dat er geen stoffen in het vlees zitten die er niet in thuishoren. De veehouders respecteren regels inzake de herkomst van de dieren, het veevoer, de hygiëne en het gebruik van diergeneesmiddelen. IKB moet een kwaliteitsgarantie bieden aan de consument. Elke stap in de verwerking van een landbouwproduct wordt gecontroleerd en moet volgens een lastenboek worden uitgevoerd.

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact