Dieren
Schapen
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Schapen
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Drie dagen vruchtbaar

De kweek van schapen is seizoensgebonden. In de herfst, als de dagen korter worden, komt de ooi in de bronstperiode. In ons klimaat betekent dit dat de ooi gedurende maximaal drie dagen vruchtbaar is. De rammen worden in september bij de ooien gelaten, ongeveer één ram per veertig ooien. De ram krijgt een soort stempelkussen voorgebonden waarmee hij het bewijs van zijn activiteit achterlaat. Als een ooi dan een gekleurde vlek op de rug heeft, weet de schapenhouder dat het gedekt werd door de ram.

 
De ooien blijven tot het lammerseizoen in januari op de weide. De draagtijd bedraat 147 dagen, dus bijna vijf maanden. Om te lammeren worden de schapen opgestald. Het stalmenu bestaat uit gehakselde maïs, bietenpulp, grasklaverkuil, hooi, enz. Doorgaans werpt een ooi één tot drie lammetjes die elk 2 tot 5 kg wegen. Al na enkele minuten kan het lammetje lopen. Vlak daarna kan het zelfstandig drinken bij de moeder. Die eerste moedermelk (de biest) is van vitaal belang voor het lam. Hierin zitten de noodzakelijke antistoffen tegen ziekten. Het bevat ook een hoog gehalte aan makkelijk verteerbare voedingsstoffen. Tijdens de lactatieperiode (de periode waarin de ooien melk geven) krijgen de ooien extra krachtvoeder. De eerste dagen verblijven ooi en lammeren in aparte boxen (kraamhok). Daarna worden ze eerst in kleine groepjes van een tiental dieren gestald, om uiteindelijk in grote groepen samen te hokken. Vanaf een leeftijd van 12 weken worden de lammeren gespeend. Ze schakelen dan over op grasvoeding. Na tachtig dagen worden de lammetjes gespeend en moeten ze het verder zonder melk stellen. De ooien komen dan droog te staan.


Volwassen schapen eten gras en voorgedroogd gras of maïs. Een volwassen schaap weegt om en bij de 40 kg.

 

 

kudde texelschapen van schaapsherder Ivan Casier langsheen de PalingbeekPrint
Zoek
Sitemap
Contact