Dieren
Geiten
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Geiten
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Fokkerij

De geitenhouder mikt op twee lammerperioden per jaar: een eerste in juli-augustus, een tweede in december-januari. Bij de geboorte wegen de lammetjes tussen de 2 en de 4 kg. In zes maanden weegt een mietje (vrouwelijk, jong geitje) ongeveer 35 kg en kan ze voor de eerste maal gedekt worden. Het rantsoen van een geit bestaat uit stro, maïs, draf en brok.


Met 400 geiten krijgt een geitenhouder ongeveer 1000 lammetjes: 500 miekes (vrouwelijke) en 500 bokjes. Een lam grootbrengen kost 125 EUR. Een dier aankopen kost tussen 150 en 250 EUR. De investering in de stal kost zowat 500 EUR per geit. De melkprijs ligt vandaag op 39 eurocent voor een vetgehalte van 4,3% en een eiwitgehalte van 3,45%. Op basis van de bedrijfsboekhouding zou de ideale prijs moeten liggen tussen 40 en 42 eurocent, dan wordt ook de arbeid volwaardig mee verrekend. Ook voor geiten is een Sanitel-registratie verplicht.

 Print
Zoek
Sitemap
Contact