Dieren
Pluimvee
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Pluimvee
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
 
Huisvesting

De 'klassieke' manier waarop de kippen worden gehouden (overigens zo gegroeid om aan de vraag van de consument te voldoen), wordt tegenwoordig vanuit de hoek van het dierenwelzijn niet meer geapprecieerd. Er bestaat een Europese richtlijn inzake de huisvesting in de legkippensector. De stal moet aan tal van normen beantwoorden voor de verluchting, voor de binneninrichting en compartimentering (max. 6.000 dieren per compartiment).

 

In 2012 moeten alle leghennenbedrijven voldoen aan de Europese leghennenrichtlijn. Die stelt dat alle traditionele kooien vervangen moeten zijn door een verrijkte kooi of een alternatief huisvestingssysteem. Dit vormt voor de sector een nooit geziene uitdaging. Ongeveer 70% van het Belgisch pluimvee wordt in een traditionele kooihuisvesting (ook wel legbatterijen genoemd) gehouden. Op verschillende bedrijven is de bestaande infrastructuur nog niet afgeschreven. De omvorming naar een ander huisvestingssysteem jaagt de kostenstructuur op die bedrijven extra de hoogte in, wat in veel gevallen hun leefbaarheid in gevaar kan brengen. Bovendien zorgt de vergunningsproblematiek voor extra vertraging. In veel gevallen moeten de bedrijven een milieueffectenrapport aanmaken, wat al gauw anderhalf jaar in beslag kan nemen.

  
De verrijkte kooi verruimt de oppervlakte per kip met twee derde in vergelijking met de klassieke batterij. Verder is dit systeem uitgerust met een zitstok en de dieren verblijven in grotere groepen van acht tot zestien en meer dieren. Alternatieven zijn stallen met een vrije uitloop of volièresystemen.

 Print
Zoek
Sitemap
Contact