Dieren
Pluimvee
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Pluimvee
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
 
Opfok van pluimvee

Er bestaan gespecialiseerde bedrijven voor de opfok van pluimvee. Zij zorgen enerzijds voor de vermeerdering en anderzijds voor de selectie van de kippen. Het zijn de voorschakels in de pluimveehouderij.  Zij zorgen voor de bevoorrading van de broeierijen met broedeieren waaruit braadkippen of legkippen voortkomen.

 
Gespecialiseerde selectiebedrijven leveren het fokmateriaal. Het gaat om een beperkt aantal private ondernemingen die veelal internationaal werken. In hun werking zijn ze gebonden aan het lastenboek van Belplume.


De vermeerderingsbedrijven houden de ouderdieren en zijn actief in de reproductie van broedeieren. Samen houden ze ruim 200.000 moederdieren van legrassen en 1,5 miljoen moederdieren van vleesrassen (in 1992 in België). De gemiddelde capaciteit bedraagt 13.500 dieren per bedrijf. De broedeieren levert men aan de broeierijen.

 

laserscreening van de eieren,automatisch worden de onbevruchte eieren eruit gehaald


De bevruchte eieren worden uitgebroed in de broeierij die eendagskuikens levert aan de opfokbedrijven. De eendagskuikens arriveren uit de broeierij in een vrachtwagen met klimaat- en temperatuurregeling. De henkuikens en haankuikens worden in afzonderlijke korven geleverd en ook in gescheiden ruimten in de stal losgelaten. De stal is ingestrooid met houtkrullen en wordt op een temperatuur van 34 °C gehouden. Er worden zevenmaal meer henkuikens dan haankuikens 'opgezet'. De eendagskuikens van vleesrassen worden rechtstreeks afgezet bij de braadkippenhouders. De eendagskuikens van de legrassen worden gedurende 17 weken in de opfokbedrijven gehouden en verhuizen dan naar de leghouderijen.Print
Zoek
Sitemap
Contact