Dieren
Varkenshouderij
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Varkenshouderij
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Ná 1996

De spectaculaire groei in de varkenssector is voorbij. De grote crisissen met de varkenspest én de lage prijzen voor varkensvlees zetten het inkomen van de varkenshouders onder druk. Tegelijk krijgt de sector steeds meer kritiek te incasseren in verband met het dierenwelzijn en het milieu. De sector krijgt nieuwe wettelijke regels opgelegd en vele (oudere) varkenshouders hielden het sindsdien voor bekeken. Het aantal varkensbedrijven loopt sterk terug, het aantal varkens bleef aanvankelijk nagenoeg constant, maar daalt nu ook langzaam.


Een modern varkensbedrijf moet de almaar strengere eisen inzake voedselveiligheid, dierenwelzijn en milieu inpassen in zijn bedrijfsvoering.

 

 Varkenspest

Varkenspest is een heel besmettelijke virusziekte. Rond 1830 werd de eerste uitbraak vastgesteld in de Amerikaanse staat Ohio. De symptomen zijn koorts, diarree of bloedingen. Bij zeugen komen vaak spontane abortussen voor en besmette biggen groeien minder goed.


De mens is ongevoelig voor varkenspest. De consumptie van besmet vlees levert geen enkel risico. Het is overigens zo goed als uitgesloten dat er besmet vlees in de winkel komt. De gezondheid van de varkens wordt niet alleen op de boerderij gecontroleerd, maar ook in het slachthuis. Daar worden de dieren gekeurd voordat ze worden geslacht en ook daarna nog een keer.


De verspreiding van de ziekte gebeurt direct of indirect. Direct kan bijvoorbeeld van dier tot dier en via kleding, schoeisel of transportmiddelen. Indirect gebeurt de verspreiding via de lucht van hok naar hok. Een overdracht van bedrijf naar bedrijf is eerder gering. Het gevaar voor besmetting is nog groter geworden sinds het openstellen van de grenzen en de vrije handel van varkens en varkensproducten tussen de EU-landen.

 
Zolang men vaccineerde was de ziekte heel moeilijk op te sporen. Het vaccin en het virus lijken zo goed op elkaar dat het onmogelijk is om een ingeënt (en dus beschermd) varken te onderscheiden van een besmet varken. Na vaccinatie kan men bij een gevaccineerd dier ook niet meer vaststellen of het toch nog besmet geraakte. De Europese wetgeving staat daarom niet toe varkens nog in te enten tegen varkenspest.

 
Wel ontwikkelde men een biotechnologisch vaccin dat wel toelaat het verschil te zien. Dit vaccin is veilig bevonden, maar wordt nog uitgetest op de dieren zelf.

 


 

Aantal varkens

 

Varkens
Aantal bedrijven
Aantal dieren
1990
16.288

6.395.797

1995
11.338
6.990.977
2000
8.940

7.051.094

2004
6.971
5.999.029
2005
6.683
5.952.518

Bron: FOD Economie – Algemene directie Statistiek en Economische InformatiePrint
Zoek
Sitemap
Contact