Dieren
Blisters met sperma
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Varkenshouderij > Blisters met sperma
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
 
De kraamafdeling

Een zeug heeft gemiddeld twee worpen per jaar. Het aantal biggen per worp schommelt tussen 8 en 12. Dit noemen we een 'toom' biggen. Ook hierin is er de laatste jaren heel wat veranderd. In 1980 bracht een vruchtbare zeug bij een goede varkenshouder 18 biggen per jaar op. In 2003 is dat aantal al opgelopen tot 27 biggetjes.

 

 
zogende biggetjes onder de verwarmende lamp

 

De dracht duurt ongeveer 112 dagen. Voor het werpen wordt de zeug gewassen met shampoo en wordt alle mest in het hok weggenomen. In de kraamafdeling van het varkensbedrijf kan de temperatuur tot op 0,1 °C nauwkeurig gestuurd worden. Dit is nodig omdat varkens graag verse lucht hebben en een warme stal. De biggen worden geboren bij een staltemperatuur van 25 °C, na twee dagen wordt die verlaagd naar 24 °C. Per week wordt de temperatuur in de stal een graad verminderd tot 22 °C. De biggen wegen bij de geboorte ongeveer 1,500 kg. De zeug heeft dertien tepels waar de biggen elk uur een keer aan lurken. Er worden evenveel mannetjesbiggen als vrouwtjesbiggen geboren.


De biggen worden gespeend na 28 dagen – zogen niet meer - en hebben dan geen moedermelk meer nodig. Dat zijn dan de gespeende biggen. De zeugen gaan terug naar de dekstal en wordt weer bevrucht. De biggen verhuizen een tweetal dagen later naar de biggenbatterij. De dieren krijgen dan ook hun Sanitel-oormerk.

 
De speenafdeling is de kinderkamer van het varkensbedrijf waar de biggen in een ruimte loslopen. De batterijen zijn bijna volledig uitgevoerd in kunststof. Er is speelgoed voorzien waar ze veel mee spelen. De temperatuur bedraagt hier ongeveer 26 °C.

 
Na zeven weken, de biggen zijn dan ruim tien weken oud, wegen ze 25 kg. Ze verhuizen dan naar de vleesvarkensstal, of ze gaan naar een ander bedrijf.

 

 


kraamstal voor de zeugen, iedere zeug heeft zijn eigen plek, de bewegingsruimte van de zeug is tijdelijk beperkt om de kwetsbare biggen niet te verpletteren als ze gaat liggen. De kraamhokken staan in een langsopstelling, zo kunnen de biggen gemakkelijker worden opgepakt door de varkenshouder zonder in het hok te gaan.

 

 Sanitel

 
Sanitel is een geïnformatiseerd identificatie- en registratiesysteem voor landbouwdieren dat toelaat om de hele levensloop van elk varken te volgen en te reconstrueren. Dit is voor de overheid de basis van het systeem van traceerbaarheid, van boer tot bord. De gehele levensloop van ieder varken wordt in de computer bijgehouden.
Het vraagt heel wat administratief werk van de varkenshouder. Want elk nieuw dier en elk dier dat op het bedrijf komt en gaat, moet op de gepaste wijze geregistreerd worden. Sommigen klagen erover dat ze meer tijd doorbrengen in hun kantoor en achter de pc dan dat ze in de stallen aan het werk zijn.Print
Zoek
Sitemap
Contact