Dieren
Varkenshouderij
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Varkenshouderij
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
 
De maatschappij kijkt toe

In economische termen uitgedrukt is de varkenshouderij de belangrijkste bedrijfstak binnen de landbouw in Vlaanderen. Het is tegelijk ook de bedrijfstak die het meest blootstaat aan maatschappelijke kritiek, vooral dan in verband met de mestproblematiek en het dierenwelzijn.

 
Varkenshouders willen het beste voor hun dieren. Daarnaast moeten ze ook hun boterham verdienen met de productie van deze dieren. De band met het productievarken is immers van een heel andere orde dan met een hond of poes. Deze situatie schept een spanningsveld tussen economie en welzijn. Het is dus niet te verwonderden dat er al jarenlang over dierenwelzijn gediscussieerd wordt. Het is een hele uitdaging creatief te zoeken naar welzijnsverbeterende maatregelen voor nutsdieren, zonder dat onze internationale concurrentiepositie in gevaar komt.

 Print
Zoek
Sitemap
Contact