Dieren
Konijnenhouderij
Terug naar hoofdmenu
Dieren > Konijnenhouderij
Veeteelt in Vlaanderen
Rundveehouderij
Schapen
Geiten
Paarden
Pluimvee
Varkenshouderij
Konijnenhouderij
Sprongen

Bij het klassieke kweeksysteem gaat de voedster de dag dat ze moet werpen naar de ram. Dit betekent dat de konijnenhouder elk moederdier apart in het oog moet houden. Want elke dag worden er jongen geboren en elke dag opnieuw moeten alle verzorgende taken uitgevoerd worden, aangepast aan elk dier.

 
Nieuw in de konijnenhouderij is het werken met groepensystemen. Zo kan de konijnenhouder werken volgens het principe van all in-all out. Dat wil zeggen dat een deel van de stal gelijktijdig en volledig gevuld wordt met jonge konijnen en enkele weken later ook gelijktijdig ontruimd wordt. De dieren van dezelfde sprong (groep) zitten in een gelijke ontwikkelingsfase. Dat laat toe de werkzaamheden te plannen, ook in functie van het privéleven van de kweker. Daarom wordt per week gewerkt. Dit laat toe om in het weekeinde een relatieve rust in te bouwen. Zo worden er bijvoorbeeld geen konijnen geboren in het weekeinde. Deze manier van werken is arbeidsbesparend voor de konijnenhouder. Zo kan hij kiezen voor een 'systeem' dat het beste aansluit bij zijn/haar bedrijfsstijl. Er is een vijf-, zes- of zevenwekensysteem.

 
Als de kweker met zo'n systeem wil werken, moeten de voedsters van eenzelfde sprong gelijktijdig bronstig zijn. Alleen onder die voorwaarden levert de KI goede resultaten op. En daarvoor moet men de natuur een beetje helpen. Want om alle dieren gelijktijdig bronstig te hebben, moet men bronstsynchronisatie toepassen. De varianten in het kweeksysteem geven het aantal weken aan tussen twee worpen. In het zevenwekensysteem krijgen de voedsters meer rust, ze worden om de zeven weken geïnsemineerd. Bij elk wekensysteem kan de kweker kiezen om te werken met één of meerdere groepen van konijnen. Een grote groep heeft het nadeel dat er pieken met veel werk zijn en momenten met lichter werk. Om de werklast gelijkmatiger te spreiden, kan de kweker werken met meerdere groepen binnen een x-wekensysteem.


Konijnen die men in groep houdt, krijgen een ruimte toebedeeld van 1 m² per 40 kgPrint
Zoek
Sitemap
Contact