Machines
Klaarleggen van de grond
Terug naar hoofdmenu
Machines
Klaarleggen van de grond
Zaaien of planten
Tijdens de groei
Oogsten
De werkgangen

 

De bodembewerking van een perceel gebeurt meestal in verschillende werkgangen. Ploegen maakt hier vaak deel van uit. In erosiegevoelige gebieden kan het echter voordeliger zijn om niet te ploegen.

 

Er zijn ondertussen heel wat machines op de markt die de bodem in één werkgang kunnen bewerken en inzaaien.

 

Grondbewerking kan ongunstige gevolgen hebben door het blootstellen van grond aan wind, regen en zon. Hierdoor kan de bodem verstuiven of dichtslempen. Grondbewerking in het voorjaar betekent ook vochtverlies en valt daarom zo veel mogelijk te vermijden op lichtere gronden.

 

Mulchzaai

 

Bij mulchzaai wordt landbouwgrond (al dan niet met stroresten of groene stoppel) licht en ondiep zaaiklaar gemaakt. De zaaimachines kunnen vrij goed ingesteld worden op een zaaidiepte van 0 tot 7 cm. Het toestel waarmee men het perceel zaaiklaar legt, moet ingesteld worden op de zaaidiepte. Grove zaden (mais, erwten, bonen) worden gezaaid op een diepte van 3 tot 4 cm. Fijnere zaden worden minder diep gezaaid. Alle mulchzaaimachines zijn geconstrumeerd zonder roterend werktuig. Ze maken enkel gebruik van een of twee rijen gekartelde schijven, mogelijk een of twee rijen slepende triltanden, een rij aandrukrollen uit gietijzer of banden, een zaaimechanisme met schijfkouters en aandrukrollen om het gezaaide goed aan te drukken en een na-eg. De constructie is zo uitgevoerd dat het toestel nooit volloopt met gehakseld stro of groenresten. deze machine kan een hoge werksnelheid halen van 12 tot 15 km/uur. Er zijn werkbreedtes beschikbaar van 3 tot 9 meter. Uiteraard zijn deze machines enkel geschikt voor de grotere percelen. Er gebeurt dus enkel een lichte grondbewerking en een inzaai. Er is geen mogelijkheid om scheikundige meststoffen toe te dienen. Nadeel ten opzichte van ploegen is dat onkruid veel sneller weer opkomt.

Om met deze brede voertuigen de openbare weg op te kunnen, worden ze vaak vervoerd op een platte wagen met grote lengte.

 

 

Directzaai

 

Bij directzaai wordt er geen grondbewerking uitgevoerd en wordt het gewas onmiddellijk doorheen de stoppelresten gezaaid. Er zijn heel wat modellen beschikbaar. Er zijn directzaaimachines met schijven, die hebben doorgaans twee schuingeplaatste schijven per zaai-element, met een zaaipijp middenin. Het zaad valt meteen op de aarde die bedekt is met het gehakselde stro bijv. Alle machines zijn geconstrueerd als een getrokken werktuig met een hoog eigen gewicht. De opbouwzaaimachine kan worden ingesteld van 1 tot 400 kg/ha. De werksnelheid schommelt rond de 14 km/uur. De rijen afstand varieert van 12,5 tot 19 cm, de werkbreedte van 2,5 tot 8 m.

 

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact