Mensen
Producent
Terug naar hoofdmenu
Mensen
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
Producent

Een boer van tachtig jaar heeft in zijn leven ontzettend veel zien veranderen in zijn vakgebied.
Tot de jaren vijftig waren er in elk dorp wel een tiental landbouwbedrijven. Ze werkten zeer kleinschalig en hadden heel veel handenarbeid.
Vanaf 1960 wordt de invloed van het Europese landbouwbeleid merkbaar aan de sterke modernisering van de landbouw. In een tiental jaren tijd leidde dit tot sterk gemechaniseerde en gespecialiseerde productie. Daarbij was nog weinig behoefte aan veel handenarbeid. Bedrijven die ooit met tientallen knechten werkten (die overigens logeerden op de hoeve) moesten het met familieleden zien te rooien.
Onze 80-jarige boer had de keuze: ofwel moest hij zijn bedrijf drastisch uitbreiden (schaalvergroting) ofwel moest hij zich specialiseren in een welbepaalde productietak. En tegelijk diende hij ervoor te zorgen dat hij met zo weinig mogelijk mankracht een zo hoog mogelijke productie haalde. Kleine bedrijven die hier niet in slaagden of geen kapitaal hadden om te investeren, moesten de sector verlaten.


Oud en nieuw

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact