Mensen
Boeren en burgers
Terug naar hoofdmenu
Mensen
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
Boeren en burgers

De ontwikkelingen in de landbouw volgen elkaar in snel tempo op. Eeuwenlang dreef de plattelandseconomie op de landbouw, maar sinds de jaren zeventig zijn de boeren niet langer de centrale kracht waar alles om draait op het platteland. Het moderne platteland is meer dan uitsluitend ruimte voor voedselproductie. Het is in toenemende mate ook een consumptieruimte geworden, waarin de stedeling tot rust kan komen, kan ontspannen en genieten van de natuur en het landschap.
Het Europees landbouwbeleid stelt zich meer en meer af op deze trends en de milieuregels verstrengen. Daardoor dalen de inkomsten en stijgen de kosten op een land- en tuinbouwbedrijf. Veel boeren zijn op zoek naar nieuwe oplossingen om hun bedrijf te doen groeien. Ze zullen moeten kiezen: het bedrijf vergroten en zich specialiseren, meer onderling samenwerken of hun bedrijfsactiviteiten verbreden.

 


Vergroten en specialisatie

Tendensen als grootschaligheid en specialisatie zijn al lang aan de gang. Deze bedrijven gaan voluit voor specialisatie en innovatie. Dergelijke bedrijfsvoering garandeert deze boeren en tuinders concurrentiekracht in de Europese markt, zoals elke andere KMO. Europa en de wereldhandel bepalen de productievoorwaarden en de schaalvergroting in de sector die hiermee gepaard gaat. Wel moet men voortdurend oplossingen zoeken voor het strengere beleid (mestrechten, mestbeleid, randvoorwaarden, controle van de bedrijfsorganisatie). Het vergt heel veel energie en inzet van de bedrijfsleider om deze tendensen te volgen. Niet alle landbouwers willen of kunnen deze weg opgaan.


Samenwerking

De noodzakelijke groei van een bedrijf kan ook tot stand komen door meer of nieuwe vormen van onderlinge samenwerking tussen bedrijven. Bijvoorbeeld: bedrijven kunnen samen investeren in werktuigen, samen beheerstaken uitvoeren. Dergelijke werkwijze vraagt evenwel een mentaliteitsverandering en een zoektocht naar nieuwe formele en informele samenwerkingsverbanden.


Verbreding

Bedrijven die kiezen voor verbreding gaan op zoek naar nieuwe producten en diensten die beantwoorden aan nieuwe behoeften van de samenleving. Deze bedrijfsleiders vinden dat de landbouw niet langer op zichzelf kan staan maar (weer) deel moet uitmaken van de maatschappij. Ze experimenteren met nieuwe initiatieven die niet noodzakelijk verband houden met de normale productie van het bedrijf.


 

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact