Mensen
Boeren en burgers
Terug naar hoofdmenu
Mensen > Boeren en burgers
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
Imago van de land- en tuinbouw

Regelmatig wordt de gemiddelde Vlaming ondervraagd over zijn of haar mening. Omdat de landbouwsector bekommerd is om zijn maatschappelijke imago gebeuren er op regelmatige tijdstippen studies en enquêtes. Hieruit blijkt dat het imago van de landbouw bij de Vlaming vrij positief is. Ondanks de crisissen waarmee de sector de afgelopen jaren geconfronteerd werd, heeft de Vlaming de landbouw niet de rug toegekeerd.

 

 


Wat denkt de Vlaming?


De land- en tuinbouw had in de jaren tachtig en negentig een slecht imago. Regelmatig berichtten de media over negatieve fenomenen: hormonen, mest, pesticiden, subsidies, varkenspest. Ondanks de dioxinecrisis in 1999 én de actuele dreiging van vogelgriep is dat imago er de jongste jaren duidelijk op vooruitgegaan. Blijkbaar beseft de consument dat de boer vaak niet meer is dan een schakeltje in de hele voedselketen.
Wat denkt die doorsnee Vlaming over de land- en tuinbouwsector? Welk beeld leeft er bij de consument over de boer? Uit de talrijke enquêtes (o.a. door VILT) distilleren we de volgende trends.


Over de boer

 • Twee op drie Vlamingen vindt dat de boeren ondergewaardeerd worden.
 • Acht op tien Vlamingen heeft bewondering voor de landbouwers.
 • Het globale beeld dat de Vlaming heeft over de landbouwer is positief: de boer is dag en nacht in de weer, behandelt zijn dieren met respect en vetmesten is niet belangrijker dan de liefde voor de dieren.
 • De meerderheid van de Vlamingen vindt dat de landbouwers zich houden aan de (vele) wetten en regels.
 • De scholingsgraad van de boer wordt (onterecht) als laag gepercipieerd; vandaar ook de mening dat boeren zich regelmatig moeten bijscholen.
 • Heel wat Vlamingen zijn van oordeel dat de boeren altijd klagen.


Over de sector

 • 80% van de Vlamingen vindt dat landbouw belangrijk is voor onze economie en dat de sector zelf ook economisch rendabel moet kunnen zijn.
 • De Vlaming vindt dat de landbouwer belangrijk is als voedselproducent en beschermer van de open ruimte.
 • De Vlaming ziet meer en meer de landbouwsector als partner in de zorg voor het natuurbehoud.
 • 40% van de Vlamingen vindt dat natuur verliest als landbouw verdwijnt. 
 • 80% vindt dat de landbouwgebieden moeten worden beschermd.


Over de productiewijze

 • De Vlaamse land- en tuinbouw moet meer op zoek gaan naar nieuwe toepassingen, zoals: koolzaad zaaien voor energieproductie of maïs zaaien om papierpulp te fabriceren.
 • De Vlaming vindt dat de landbouwer zijn inspanningen inzake verbetering van het milieu en het dierenwelzijn nog kan opdrijven.


Over het eindproduct

 • De consument eist gezonde landbouwproducten. Hij verwacht die veeleer van de duurzame en de biologische landbouw.
 • In het algemeen beoordeelt de consument de Belgische producten als goed. De Vlaming vindt de kwaliteit over het algemeen beter dan die van ingevoerde producten.
 • De Vlaming wil meer mogelijkheden om landbouwproducten rechtstreeks bij de producent te kopen.


Wie is positief?

 • Mannen staan over het algemeen positiever tegenover landbouw dan vrouwen.
 • Wie op het platteland woont, heeft een positiever beeld van de landbouw dan de stadsmus.
 • Hoe ouder 'de Vlaming', hoe positiever zijn beeld van de landbouw.
 • Kaderleden en bedienden hebben het meest negatieve beeld van de landbouw. Zelfstandigen, arbeiders en niet-actieven staan er veel positiever tegenover.


Print
Zoek
Sitemap
Contact