Mensen
Nichemarkten
Terug naar hoofdmenu
Mensen > Nichemarkten
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
 
Groene chemie

Groene chemie zoekt naar producten, zelfs moleculen met een hoge, toegevoegde waarde, die de natuur veel duurzamer aanmaakt dan de industrie. Bioraffinaderijen extraheren deze producten en zetten ze om in een nieuwe grondstof. Dankzij de inzet van biotechnologie kunnen precies dezelfde materialen gemaakt worden als met aardolie. Deze materialen zijn bovendien meestal bioafbreekbaar. Met de hoge olieprijzen en de hoge milieueisen voor de 'klassieke' industrie, is dit wel een positief punt (groene revolutie).


Henry Ford bouwde zijn eerste mobiel uit bioplastic. Hij was ervan overtuigd dat de maatschappij én de industrie altijd afhankelijk zouden zijn van de landbouw. In de jaren dertig van de vorige eeuw was dit ook zo. De huidige maatschappij is nog altijd afhankelijk van de landbouw omdat voedsel sterk gewaardeerd wordt. Maar de industrie is sinds het einde van WO II niet meer afhankelijk van de landbouw door onze 'verslaving' aan petroleum.
Misschien krijgt Ford opnieuw gelijk wat de industrie betreft.
Groene chemie verwijst naar het gebruik van landbouwproducten voor industriële doeleinden. Er is echter meer: met plantaardige oliën valt buiten de voedingssector veel meer te doen dan alleen de productie van biobrandstoffen.


 Print
Zoek
Sitemap
Contact