Mensen
Biolandbouw
Terug naar hoofdmenu
Mensen > Nichemarkten > Biolandbouw
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
 
Definitie

De biologische landbouw is een landbouwsysteem met veel aandacht voor de samenhang tussen plant, dier, mens en omgeving. Het behoud van de bodemvruchtbaarheid staat centraal. De voorkeur gaat uit naar hernieuwbare hulpbronnen en hergebruik. De bioboer voorziet zelf zoveel mogelijk in alle behoeften van zijn bedrijf. De kerngedachte is: de natuurlijke kringlopen opnieuw sluiten; daar streeft men naar.
Biologische landbouwers maken gebruik van technieken die bijdragen aan de instandhouding van ecosystemen en aan de vermindering van vervuiling. Typische kenmerken zijn een ruimere vruchtwisseling, het gebruik van groenbemesters en organische bemesting. Deze elementen houden de bodem gezond. Men gebruikt geen kunstmest. De grootste uitdaging van de biolandbouw is de onkruidbeheersing, aangezien chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen niet zijn toegelaten. De onkruidbestrijding gebeurt dan ook voornamelijk mechanisch, manueel of thermisch.
In de veehouderij wordt bijzondere aandacht besteed aan het welzijn van de dieren en aan het gebruik van biologisch geteelde diervoeders. Gezondheid van mens en dier staan voorop.
In de biologische landbouw is het ideale bedrijf een gemengd bedrijf, met een combinatie van veeteelt en akkerbouw.

 

 

 Vruchtwisseling

Onder vruchtwisseling verstaan we het afwisselend telen van verschillende gewassen op hetzelfde perceel. Vruchtwisseling is essentieel binnen de biologische landbouw omdat de bestrijding van bodemgebonden ziekten en plagen tijdens de teelt vrijwel niet mogelijk is. Het voorkomen van ziekten en  preventief werken, staat daarom voorop. Vandaar de aandacht voor de teelt van vlinderbloemige gewassen, van groenbemesters en van planten met een diep wortelgestel. Deze planten moeten volgens de behoeften van het gewas voldoende stikstofvoorziening waarborgen.

 Print
Zoek
Sitemap
Contact