Mensen
Biolandbouw
Terug naar hoofdmenu
Mensen > Nichemarkten > Biolandbouw
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
 
Productieregels

De biologische landbouw moet in zijn productiewijze werken volgens bepaalde principes. Deze voorwaarden liggen vast in diverse Europese Verordeningen.
Het behoud van de bodemvruchtbaarheid en de bescherming van onze leefomgeving staan centraal. De boer (akkerbouwer, tuinbouwer of veeteler) moet deze principes nauwgezet vertalen in zijn dagdagelijkse werk op het bedrijf.
Deze regels zijn per lidstaat vertaald in een nationaal lastenboek. Wil hij de erkenning van biologische teler krijgen, dan moet elke producent zich strikt aan deze voorschriften houden. Producten en productieprocessen worden regelmatig gecontroleerd door erkende, onafhankelijke controle-instellingen.
Het gebruik van ggo's in de biolandbouw is verboden. De bioboer werkt met klassiek veredelde gewassen die zijn aangepast aan de lokale bodemtoestand en het klimaat. Om parasieten en ziekten te voorkomen, verbouwt de biologische boer gewasvariëteiten met een grote weerstand en zet hij natuurlijke vijanden van parasieten in voor de bestrijding.
Biologische veehouderij is per definitie grondgebonden en hecht zeer veel belang aan dierenwelzijn. De voornaamste kenmerken van de biologische veehouderij zijn:

  • Diervoeders worden geproduceerd volgens de biologische productieregels.
  • De bioboer houdt zijn dieren op zo'n manier dat ze maximaal de kans krijgen om hun natuurlijke gedrag te uiten; zo moeten ze onder andere een groot deel van hun leven over vrije buitenloop beschikken. 
  • Diergeneesmiddelen worden niet preventief toegepast.
    De veehouderij moet grondgebonden zijn.

 

 


 

ggo

Of voluit Genetisch Gewijzigde Organismen. Het zijn planten of dieren waarvan het genetisch materiaal veranderd is op een manier die van nature door voortplanting of selectie niet mogelijk is. Alle nakomelingen van een ggo-plant of –dier  zijn per definitie ook ggo.

 Print
Zoek
Sitemap
Contact