Mensen
Biolandbouw
Terug naar hoofdmenu
Mensen > Nichemarkten > Biolandbouw
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
 
Steun voor bioboer
Vlaanderen heeft voor de ontwikkeling van de biologische landbouw een actieplan opgesteld. Dit plan moet de sector financieel en beleidsmatig ondersteunen. Het was de bedoeling dat tegen het jaar 2010 tien procent van het Vlaamse landbouwareaal volgens de biologische teeltprincipes zou worden bewerkt, maar dit is wellicht te hoog gegrepen.
In 2005 besteedde de Vlaamse overheid ruim 2,9 miljoen euro aan biolandbouw. De hectaresteun is wel een belangrijke financiële aanmoediging die bijna een vierde van het budget vertegenwoordigt. Producenten die zich ertoe verbinden om ten minste vijf jaar de biologische productiemethodes toe te passen op hun percelen hebben recht op een subsidie. Vooral in de eerste twee jaar, de omschakelingsperiode, is die steun geen overbodige luxe. Ruim een kwart van de middelen gaat naar onderzoek ter ondersteuning van de biologische landbouw. Het overschot van het budget wordt gebruikt voor de afzet en om bioproducten te promoten. Dit gebeurt onder meer tijdens de week van de biologische landbouw en via de biotheek. Een klein deel van het budget financiert de opleiding van landbouwers door middel van demonstratieprojecten of bedrijfsbegeleiding.
Het premiestelsel is belangrijk om landbouwers over de streep te trekken en hen aan te moedigen om te kiezen voor de biologische teelt. 65% van de biologische oppervlakte is weiland. Begrijpelijk, aangezien het premiestelsel vooral aantrekkelijk is bij extensief grasland. Voor de meer intensieve sectoren staat deze steun niet in verhouding tot de opbrengstderving en de investeringskosten die de omschakeling naar biologische landbouw met zich meebrengt tijdens de omschakelingsperiode.


Print
Zoek
Sitemap
Contact