Mensen
Biolandbouw
Terug naar hoofdmenu
Mensen > Nichemarkten > Biolandbouw
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
 
Bio of gangbaar?

Waarin verschilt de biologische landbouw van de gangbare? De belangrijkste verschillen situeren zich op het vlak van huisvesting, voeding, management, gebruik van pesticiden en meststoffen. De biologische landbouw is arbeidsintensiever dan de gangbare landbouw, wat zich vertaalt in een hogere producentenprijs. Bioproducten zijn niet gezonder of veiliger dan producten uit de gangbare landbouw. De meerwaarde ligt op andere vlakken.
We geven het voorbeeld van een biologische varkenshouderij.


Biovarken woont bio

De vleesvarkens moeten meer ruimte hebben in de stal. Ze moeten een ligruimte met stro ter beschikking hebben en het bodemoppervlak mag maximaal voor de helft uit roosters bestaan. Verder moeten ze hun neus buiten kunnen steken. Ze moeten beschikken over voldoende buitenloop, maar dit hoeft niet noodzakelijk een weide te zijn.
De zeugen moeten buiten in een weide kunnen lopen. Binnen moeten ze in groep leven. Alleen kort voor en kort na het werpen mogen ze apart gehouden worden. Daarna zet men verschillende zeugen met hun biggen weer samen zodat de biggen in familieverband verder kunnen opgroeien tot ze gespeend worden.


Biovarken eet bio

Het voeder dat de biologische varkens te eten krijgen, moet vanzelfsprekend ook biologisch zijn. Momenteel laat Europese regelgeving toe dat maximum 15% van het varkensvoeder uit gangbare voederingrediënten bestaat; dit omdat er onvoldoende alternatieven op de markt zijn. Vanaf 2012 moet het diervoeder 100% biologisch zijn.


Boer denkt bio

Voor zijn biovarkens zijn preventieve behandelingen met geneesmiddelen niet toegelaten. Enkel de verplichte vaccinaties mogen gebeuren. Handelingen die het dier pijn kunnen doen of hinderen zijn verboden. De boer mag bijvoorbeeld de staarten van de biggen niet knippen. 
Varkens biologisch kweken vraagt heel wat inspanningen. De voederkost ligt een heel stuk hoger en er is meer arbeid mee gemoeid. Het is dus logisch dat het varkensvlees van biologische oorsprong meer kost dan 'conventioneel' vlees.
Dit merkt men ook aan de winkelprijzen voor andere biologische producten.

  


 Print
Zoek
Sitemap
Contact