Mensen
Biolandbouw
Terug naar hoofdmenu
Mensen > Nichemarkten > Biolandbouw
Producent
Boeren en burgers
Nichemarkten
 
Omschakelen?

Het aantal boeren dat effectief overschakelt op biolandbouw is beperkt. De omschakeling van de gangbare landbouw naar de biologische landbouw gebeurt niet van de ene dag op de andere. De bereidheid van de boer om die stap te zetten wordt beïnvloed door zijn eigen houding, de economische mogelijkheden op zijn bedrijf, zijn huidige bedrijfsuitbating en verder ook door de markt en de omkadering.


De hoofddoelstelling is dat de boer in het nieuwe systeem een aanvaardbaar arbeidsinkomen kan realiseren. Elke bedrijfsleider moet deze keuze op economische haalbaarheid toetsen. De persoonlijke voorkeur mag zeker niet doorslaggevend zijn. Andere factoren zoals: de markt, de prijs, de concurrentiepositie, de sociale omgeving en technische en bedrijfseconomische factoren moeten vooraf grondig worden overwogen. Ook de knelpunten in de keten moeten ingecalculeerd worden in een nieuw bedrijfsplan. Knelpunten kunnen zijn: de beschikbaarheid van biologische grondstoffen, de afzetkanalen, de onzekere marktomgeving en de onzekerheid over prijzen, kosten en opbrengsten.


De Vlaamse overheid voert een ondersteunend beleid om een aantrekkelijk kader te creëren en zo de biologische productie te stimuleren. Het gaat om ondersteuning van productie, afzet, promotie, begeleiding, vorming en werkgelegenheid.


 Print
Zoek
Sitemap
Contact