Beleid
1800-1850: schaarste
Terug naar hoofdmenu
Beleid
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
1800-1850: schaarste
De akkerbouw neemt een centrale plaats in in de landbouw van de 18e en 19e eeuw. Een al dan niet geslaagde oogst van graan of aardappelen maakt het verschil tussen honger en overvloed. Het vee wordt ingezet voor de werkzaamheden op de akkers en voor de productie van mest. Van commerciële tuinbouw is nauwelijks sprake.

Print
Zoek
Sitemap
Contact