Beleid
Vanaf 1950: schaalvergroting
Terug naar hoofdmenu
Beleid
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
Vanaf 1950: schaalvergroting

De landbouwsector en het platteland ondergingen vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog een ware metamorfose, dit in een relatief korte tijdspanne.


Land- en tuinbouw zouden voortaan gebeuren op mondiale schaal en sterk onderhevig zijn aan invloeden die buiten de Belgische markt spelen. Boeren en tuinders produceren in het vervolg voor een wereldmarkt. De invloed van de overheid wordt alsmaar groter, op zowel nationaal als internationaal niveau. De land- en tuinbouw zijn zeer sterk Europees gereglementeerd.


De evoluties in het naoorlogse beleid zouden de positie van de individuele landbouwer sterk be├»nvloeden. Van oudsher was de boer een individualist. Hij beschikte over een grote keuzevrijheid in tal van domeinen die met het boerenbedrijf te maken hadden. Voortaan zou de boer alsmaar minder greep hebben op de manier waarop zijn sector evolueert. Dit komt omdat de grote commerciële ondernemingen (multinationals) hun impact op de wereldlandbouwmarkt verstevigen.

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact