Beleid
Vanaf 1950: schaalvergroting
Terug naar hoofdmenu
Beleid > Vanaf 1950: schaalvergroting
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
 
Een nieuwe landbouweconomie

Na 1950 slaat de landbouw voorgoed de weg in van de grootschaligheid. Het agrarische bedrijf wordt gemechaniseerd en geautomatiseerd. Dit moderniseringsproces leidt tot een versnelde afname van het aantal landbouwbedrijven en ook het aantal arbeidskrachten daalt. De typische termen om de 'nieuwe' land- en tuinbouw te omschrijven, zijn: intensief, grootschalig en gespecialiseerd.Print
Zoek
Sitemap
Contact