Beleid
Vanaf 1950: schaalvergroting
Terug naar hoofdmenu
Beleid > Vanaf 1950: schaalvergroting
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
 
De jaren 90

In 1992 groeide de internationale druk voor een nieuwe hervorming van het GLB.

 

Als gevolg van de toenemende conflicten tussen de grote uitvoerders van landbouwproducten. Binnen de wereldhandelorganisatie werd overeengekomen dat er minder gebruik moest worden gemaakt van de restituties op de export en op binnenlandse steun, ook de taksen op de invoer van producten binnen de EU moesten zakken.

Ondertusen was de welvarende burger niet meer zo bezorgd of er wel voldoende voedsel was, maar ging hij hogere eisen stellen aan de kwaliteit en de productie ervan.

Bovendien breidde de EU uit 10 landen uit Midden- en Oost-Europa waardoor het aantal boeren verdubbelt en de landbouwoppervlakte met een kwart toeneemt. De gangbare financiële regeling bleek niet meer betaalbaar.

In een tweede hervormingronde (1999) zal het landbouwersinkomen stilaan losgekoppeld worden van de productie en zullen de maatschappelijke vragen van de Europese consument naar de manier waarop hun voedsel geproduceerd wordt het beleid gaan sturen. Voortaan is de boer niet langer louter een voedselproducent. Hij wordt mee ingeschakeld als landschaps- en milieubeheerder in een breder plattelandsbeleid. Landbouw staat niet meer op zichzelf, maar moet rekening houden met een gedragsverandering van de consument.

 

De voedseloverschotten verdwijnen wel geleidelijk, maar het blijft toch zoeken om een evenwicht te vinden tussen productie en inkomen.

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact