Beleid
1800-1850: schaarste
Terug naar hoofdmenu
Beleid > 1800-1850: schaarste
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
 
Landbouw is akkerbouw

De Belgische landbouw in de 19e eeuw betekent vooral akkerbouw. De veeteelt speelt nog niet de belangrijke rol die ze vandaag wel speelt.

 Print
Zoek
Sitemap
Contact