Beleid
1800-1850: schaarste
Terug naar hoofdmenu
Beleid > 1800-1850: schaarste
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
 
Een snel groeiende bevolking
Ondanks de opbrengstvermeerdering kan de landbouwsector met moeite gelijke tred houden met de aangroei van de bevolking.
Terwijl de landbouwproductie tussen 1760 en 1846 jaarlijks met een gemiddelde van 0,58% aangroeit, neemt de bevolking in die periode met 0,69% toe. In de eerste helft van de negentiende eeuw stijgt de Belgische bevolking jaarlijks gemiddeld met 0,95%. De oorzaak van deze enorme bevolkingsgroei ligt onder andere in de jongere leeftijd waarop een koppel huwt en in de daling van de kindersterfte.


Print
Zoek
Sitemap
Contact