Beleid
1800-1850: schaarste
Terug naar hoofdmenu
Beleid > 1800-1850: schaarste
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
 
De crisis van 1840
In het midden van de 19e eeuw zit de Belgische landbouw echter aan zijn plafond. De extreme grondversnippering en de hoge pachten maken het steeds moeilijker om te voorzien in de behoeften van de snel groeiende bevolking. De boeren moeten dringend grotere opbrengsten halen en werken met een grotere verscheidenheid van gewassen en teelten.

Print
Zoek
Sitemap
Contact