Beleid
1870: grote crisis
Terug naar hoofdmenu
Beleid > 1870: grote crisis
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
 
Crisis door overschot
Dat massale aanbod veroorzaakte een zware crisis in de landbouw, en dit was het gevolg van een voedseloverschot en niet van een voedseltekort! De Belgische graanprijzen stortten in elkaar. De omvang van de veestapel was te beperkt om het inkomen van de meeste boeren overeind te houden. De hoge werkgelegenheid in de landbouw kwam in gevaar.

Print
Zoek
Sitemap
Contact