Beleid
1870: grote crisis
Terug naar hoofdmenu
Beleid > 1870: grote crisis
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
Uittocht naar de stad en emigratie

Toch kan een en ander een ware uittocht uit de landbouw niet verhinderen. In 1880 is 36% van de beroepsbevolking tewerkgesteld in de landbouw en dat op maar liefst tweederde van het grondgebied. Tien jaar later hebben al 100.000 boeren hun stiel vaarwel gezegd.


De kleinere boeren en landarbeiders zochten vanaf 1870 hun heil buiten de landbouw en het vertrouwde dorp. Ze gingen werken in de nabijgelegen fabrieken, in de Waalse steenkoolmijnen of in de grootstad Brussel. Immers, dagelijks pendelen werd gemakkelijk door de invoering van goedkope spoorabonnementen vanaf 1870 en de expansie van de buurtspoorwegen vanaf 1885. Tienduizenden boeren trokken met hun 'hebben en houden' naar voorspoediger oorden, zoals de Verenigde Staten en Canada of zelfs naar Frankrijk, want men zei: 'In Vlaanderen wint men geen brood, daar is de boer in den nood, zijn pacht is hoog, zijn lasten zwaar, zijn oogst mislukt er ieder jaar'.Print
Zoek
Sitemap
Contact