Beleid
1880-1950: vooruitgang
Terug naar hoofdmenu
Beleid > 1880-1950: vooruitgang
Hoe het begon
1800-1850: schaarste
1870: grote crisis
1880-1950: vooruitgang
Vanaf 1950: schaalvergroting
vanaf 2000: nieuwe wegen
 
De nieuwe sporen

De Belgische landbouw kreeg vanaf 1880 geleidelijk aan een ander karakter.
Om de concurrentie aan te kunnen, moesten opbrengsten en rendementen in de landbouw gevoelig toenemen. Tegelijkertijd diende er werk gemaakt van de omschakeling van akkerbouw naar veeteelt en tuinbouw.


Het aantal arbeidskrachten in de sector liep tussen 1880 en 1950 terug met ongeveer een half miljoen. Aan het einde van de 19e eeuw was de overgang van de overlevingslandbouw naar de moderne landbouweconomie definitief ingezet.

 

De structuur van de landbouwproductie wijzigde ingrijpend in deze periode. Dit was enkel mogelijk door een beleid dat wetenschappelijk onderzoek steunde, kansen gaf aan landbouwonderwijs en voorlichting. Ook de oprichting van boerenbonden die de boeren verenigde, speelde een cruciale rol.

 

 


 


Structuur van de landbouwproductie in waardetermen, 1880-1950 (in %)

Akkerbouw
Veeteelt
Tuinbouw
1880
47
46
8
1895
32
60
8
1910
28
65
7
1925
28
68
14
1937
16
69
15
1950
18
66
16Print
Zoek
Sitemap
Contact