Gewassen
Akkerbouw
Terug naar hoofdmenu
Gewassen
Akkerbouw
Tuinbouw algemeen
Groententeelt
Fruitteelt
Sierteelt
Akkerbouw inleiding

De akkerbouw is het belangrijkste gezicht van de landbouw. Meestal denken we aan de granen die het landschap sieren. De akkerbouw maakt in hoge mate het landschap, omdat deze sector bijna twee derde van het Vlaamse landbouwareaal in beeld brengt. Het akkerbouwareaal situeert zich op de meest vruchtbare gronden. Het globale areaal is sinds 1995 gestegen, maar het aantal akkerbouwbedrijven is gedaald. Dit is een verschijnsel dat zich in de hele landbouwsector voordoet. Jaarlijks worden heel wat bedrijven stopgezet en de oppervlakte die vrijkomt, wordt grotendeels door andere bedrijven ingenomen. De overblijvende bedrijven worden dus alsmaar groter.


Een akkerbouwstreek is een landbouwstreek waar de akkerbouwteelten meer dan de helft van de bedrijfsoppervlakte in beslag nemen. De akkerbouw omvat o.a. volgende teelten:

  • Granen: tarwe, rogge, spelt, haver, gerst, korrelma├»s en triticale, gebruikt voor de korrel
  • Aardappelen
  • Nijverheidsgewassen: suikerbieten, cichorei, vlas, tabak, hop en koolzaad
  • Peulvruchten: erwten en bonen
  • Groenbemesters
  • Voedergewassen: voederbieten, gras, voederma├»s, groenvoeders

 

 

Graanakker in de polders, gemeente Middelkerke

 

  

 

 

 

 

 

Akkerbouwareaal (in hectare)

 

  

Oppervlakte
Cultuurgrond (ha)
Oppervlakte
akkerbouw (ha)
Aandeel
akkerbouw
1990
603.896
373.666
62%
1995
618.929
413.024
67%
2000
636.876
436.352
68%
2005
629.684
435.128
69%

 

 

 

1995
(ha)
2000
(ha)
2005
(ha)
Oppervlakte cultuurgrond
618.929
636.876
629.684
Oppervlakte akkerbouw
413.024
436.352
435.128
  Granen voor de korrel
123.507
129.596
142.828
  Nijverheidsgewassen
45.812
46.732
45.369
  Aardappelen
38.546
43.162
39.687
  Droog geoogste peulvruchten
570
676
795
  Groenbemesters
-
-
37.625
  Voedergewassen
174.843
181.962
164.547

 

In deze tabel zijn de permanente graslanden niet opgenomen. De tijdelijke graslanden zijn verrekend bij de voedergewassen.

 

 

 

 

 

Akkerbouwstreek

Akkerbouwteelten komen in gans Vlaanderen voor.  

 

 

 

Akkerbouw: de teelten

 

 

 

 

 

 

Akkerbouw: relatief aandeel van de akkerbouwteelten

 

 

 

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact