Landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
Terug naar hoofdmenu
Landschap
Het Vlaamse agrarische landschap
De landbouwstreken
Het Vlaamse agrarische landschap

Welke streek je ook bezoekt, het is het landschap dat de streek herkenbaar maakt.
Slechts weinigen staan er bij stil dat het landschap waarin wij vertoeven sterk bepaald wordt door het soort land- en tuinbouw dat er bedreven wordt. De land- en tuinbouw waren eeuwenlang bepalend voor het uitzicht van het landschap, een van de zeldzame dingen die trouwens nog altijd gratis worden aangeboden.

 

Al is België geen groot land, toch zijn er grote landschapsverschillen waar te nemen, bepaald door de teelten, de grondsoort en de geografische en klimatologische verschillen.
Print
Zoek
Sitemap
Contact