Gebouwen
Streekgebonden hoevetypes
Terug naar hoofdmenu
Gebouwen > Streekgebonden hoevetypes
Historische agrarische bouwkunde
Streekgebonden hoevetypes
Hedendaags bedrijf
Rondleiding op een bedrijf
Hoeve en landschap

Die landschappelijke gebondenheid van het boerenhuis is overal ter wereld zo. In Vlaanderen kun je tussen Maas en Noordzee drie grote natuurlijke regio's herkennen. Die zijn: het arme heidelandschap, het vruchtbare heuvelland en het vruchtbare laagland. De typische kenmerken van de drie streken leveren dan ook drie types van boerderijen.


Zo vinden we in de rijke leemstreek, die weelderige graanoogsten opleverde, de majestueuze gesloten hofsteden, terwijl het arme Kempenland gekenmerkt wordt door de veel bescheidenere langgevelhoevetjes.


Ook de benaming van de boerderijen verschilt van streek tot streek. Men spreekt over een winning in Limburg of een hoef in de Antwerpse Kempen. In Brabant heet een hoeve een pachthof , in het oude graafschap Vlaanderen een hofstede en in de Voerstreek zegt men erf. De naam hoeve is afgeleid van het Latijnse hoba.Print
Zoek
Sitemap
Contact