Gebouwen
Hedendaags bedrijf
Terug naar hoofdmenu
De architectuur van een landbouwbedrijf is vooral de laatste 50 jaar heel sterk veranderd. Het is een omwenteling die niet los staat van de evolutie die de sector zelf doormaakte. Het uiterlijk van die bedrijven toont ons die evolutie.
Gebouwen
Historische agrarische bouwkunde
Streekgebonden hoevetypes
Hedendaags bedrijf
Rondleiding op een bedrijf
Hedendaags bedrijf

Er zijn in Vlaanderen nog een goede 33.000 bewoonde boerderijen. De hoeve is tegelijkertijd woonhuis én productieplaats wat aan de inrichting en het beheer specifieke eisen stelt. We hebben een rijke traditie van boerderijbouw. De hedendaagse boerderijen beantwoorden aan nieuwe eisen inzake bedrijfsvoering. Grote landbouwbedrijven zijn niet meer te vergelijken met het polderhoevetje of de vierkantshoeve van vroeger. Het woonhuis heeft alle moderne comfort voor het hedendaagse (jonge) boerengezin.


De veranderingen in de landbouw maken dat ook de bedrijfsgebouwen veranderen. Zelfstandige bedrijfsleiders zijn verplicht om binnen een marktgerichte economie zo goed mogelijk te zoeken naar antwoorden op de wensen van de consumenten. Boer en boerin doen dit in hun persoonlijk belang en het belang van hun families en de afnemers. De werkmethodes in de moderne land- en tuinbouw manifesteren zich in de stijl van de hoeve. De types van hoeven van gespecialiseerde bedrijven in sierteelt, fruitteelt, akkerbouw of melkvee vertonen duidelijke verschillen.


Gewijzigde opvattingen over bedrijfsvoering en nieuwe technologische ontwikkelingen oefenen sinds enkele decennia een grote invloed uit op de bouwstijl van de boerderijen, waardoor de infrastructuur van de oude hoeven totaal achterhaald is. Mechanisatie, schaalvergroting, lagere bouwkosten, standaardisatie en uitgekiende bedrijfstechnieken vormen belangrijke 'medespelers' voor de moderne bedrijfsleider. Zo probeert hij tegemoet te komen aan nieuwe economische eisen als: productiviteitsverhoging, inkomenspariteit, arbeidsrationalisatie en verbetering van werkomstandigheden.
De hoevearchitectuur op zich en de relatie tussen hoeve en landschap worden door deze nieuwe 'wetten' fel beïnvloed. De gebouwen onderling verliezen hun harmonische eenheid en ook de harmonie tussen bouwwerk en landschap gaat teloor.

 


 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact