Gebouwen
Hedendaags bedrijf
Terug naar hoofdmenu
Gebouwen > Hedendaags bedrijf
Historische agrarische bouwkunde
Streekgebonden hoevetypes
Hedendaags bedrijf
Rondleiding op een bedrijf
 
De evolutie

Niet alleen de teelttechnieken, maar ook het totale concept van hoe een landbouwbedrijf moet functioneren, is de laatste decennia fundamenteel veranderd. Noodzakelijke mechanisatie en automatisering, gekoppeld aan groeiende kennis, leidden tot kapitaalsintensivering en specialisatie. De gemengde bedrijven vielen grotendeels weg en bedrijven gingen zich specialiseren. Dus hadden ze behoefte aan andere bedrijfsgebouwen en de hoeve kreeg hierdoor een ander uitzicht.


Een boerderij komt tot stand op basis van vijf hoofdfuncties: wonen voor het gezin, onderdak voor de dieren, bergruimte voor de werktuigen, het bewaren en het verwerken van de oogst.Print
Zoek
Sitemap
Contact