Gebouwen
Hedendaags bedrijf
Terug naar hoofdmenu
Gebouwen > Hedendaags bedrijf
Historische agrarische bouwkunde
Streekgebonden hoevetypes
Hedendaags bedrijf
Rondleiding op een bedrijf
 
Nieuwe verwachtingen

Wat de maatschappij verwacht van de land- en tuinbouw is sinds enkele jaren aan het veranderen. De burger ziet de boer niet meer uitsluitend als een voedselproducent, maar ook als landschapsbeheerder, als verzorger van zijn recreatiedecor. Ook verwacht men dat de boer (nog) meer maatregelen neemt ter bescherming van het milieu (energie en emissies).


Deze nieuwe maatschappelijke veranderingen waarbij van de landbouwer meer wordt verwacht dan voedsel produceren, blijkt zijn impact te hebben op de bedrijfsinfrastructuur. Niet alleen verwacht men van de bedrijfsleider dat hij actief meewerkt aan landschaps- en natuuronderhoud, hij moet er tevens voor zorgen dat hij zijn volledige bedrijfsuitbating maximaal inpast in dezelfde groene omgeving, inclusief zijn bedrijfsgebouwen.Print
Zoek
Sitemap
Contact