Gebouwen
Rondleiding op een bedrijf
Terug naar hoofdmenu
Gebouwen > Rondleiding op een bedrijf
Historische agrarische bouwkunde
Streekgebonden hoevetypes
Hedendaags bedrijf
Rondleiding op een bedrijf
 
Melkveebedrijf

Melkkoeien zijn kuddedieren met een sterke rangorde in de groep. Bij het ontwerpen van een stal moet het gedrag van de dieren centraal staan en moet de handel en wandel van de koeien gekend zijn.
De voornaamste taken in een melkveestal zijn: melken, de verzorging en behandeling van de koeien en het bijhouden van de administratie.
Dat je bij een melkveebedrijf staat, zie je meteen aan de talrijke koeien die in de zomermaanden in de weide grazen rond het  bedrijf. In de winter zie je geen koeien, dan staan ze natuurlijk op stal. Aan de vorm van de stal kun je dan wel een melkveebedrijf herkennen. De hoge, langwerpige stal heeft een grote poort aan de voorkant. De tractor moet naar binnen kunnen om de dieren gemakkelijk te voederen. Bovenaan in de muren zijn er grote openingen onder het dak voor de verluchting. Vlak naast de stal zie je grote voedersilo's. Op het erf staan tevens sleufsilo's waarin het kuilvoer wordt bewaard. De woning van de melkveehouder en zijn gezin staat meestal voor de stallen.
Om je een idee te geven van de omvang van een doorsneemelkveebedrijf. Het bedrijf van Kris telt 125 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Daarnaast bewerkt hij ook land om voeder te telen voor zijn dieren. Het teeltplan beslaat 68 ha, waarvan 40 ha gras, 20 ha maïs en 8 ha tarwe.

 

Waarover moet je zeker wat vertellen bij een rondleiding?

  • de dieren (aantal, ras, gedrag)
  • het voer (sleufsilo, torensilo, weiland, voederkuil)
  • de stal
  • de melkplaats
  • de mest
  • de aandacht voor milieu en natuurPrint
Zoek
Sitemap
Contact