Gebouwen
Rondleiding op een bedrijf
Terug naar hoofdmenu
Gebouwen > Rondleiding op een bedrijf
Historische agrarische bouwkunde
Streekgebonden hoevetypes
Hedendaags bedrijf
Rondleiding op een bedrijf

->  De dieren
->  De stal
->  Mestopslag
->  Eieren
 
Legkippenbedrijf

Langs de buitenkant onderscheidt dit type bedrijf zich niet van een braadkippen- of varkensstal. Ook hier vind je lange, lage stallen met talrijke voedersilo's langs de stal. En ook hier zie je veel infrastructuur voor de verluchting en voor de filtering (geur en stof) van de uitgestoten lucht.


Bespreek bij een rondleiding zeker deze elementen:

  • de kippen
  • de huisvesting
  • de arbeid
  • de hygiëne
  • de eieren
  • de mest

 

 Print
Zoek
Sitemap
Contact