Machines
Tijdens de groei
Terug naar hoofdmenu
Machines > Tijdens de groei
Klaarleggen van de grond
Zaaien of planten
Tijdens de groei
Oogsten
Spuittoestel

Voor een perfecte oogst is het onmogelijk om zonder gewasbeschermingsmiddelen te werken. Af en toe moet er dan ook een spuittoestel op het veld verschijnen. In de akkerbouw is een veldspuit een vrij breed werktuig om zo weinig mogelijk graan plat te rijden. Er zijn gedragen, getrokken of zelfrijdende veldspuiten in gebruik.

 

Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw wordt streng gecontroleerd. Elk spuittoestel dat op een bedrijf aanwezig is, moet gekeurd zijn door een speciale inspectiedienst.


In België is het verplicht om alle spuitapparatuur om de drie jaar te laten keuren. De landbouwer wordt hiervoor opgeroepen of moet zich spontaan melden bij één van de mobiele keuringsteams. Het is verboden om een afgekeurd toestel verder te  gebruiken. Indien het op het bedrijf blijft, moet het onklaar gemaakt zijn. Elke landbouwer kan onaangekondigd controle krijgen op het keuringsbewijs van het spuittoestel. Ook indien geproduceerd wordt voor een lastenboek, is het gebruik van een gekeurd spuittoestel noodzakelijk.

 

Dit model wordt voortgetrokken door de tractor. 

 

Een grote bekommernis is het reduceren van het risico dat gewasbeschermingsmiddelen op ongewenste plaatsen terechtkomen (op andere gewassen of in oppervlaktewater). Dat fenomeen heet drift. Een lagere rijsnelheid zal minder drift veroorzaken omdat er minder turbulentie gecreëerd wordt achter de spuitboom. Ook het type en de kwaliteit van de spuitdop langswaar het product het toestel verlaat, is belangrijk. Grovere druppels verminderen de drift omdat ze zwaarder zijn en dus minder windgevoelig zijn. Drift kan ook worden verminderd door een lagere spuitdruk in te stellen. Hoe hoger de spuitdruk, hoe fijner de spuitnevel zal zijn en hoe gevoeliger die bijgevolg zal zijn voor drift.

 

 

 

 

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn duur en het overmatig gebruik ervan is niet goed voor het milieu en voor het imago van de landbouw. Daarom is het belangrijk er enkel gebruik van te maken als het nodig is én  het met de grootst mogelijk nauwkeurigheid toe te passen.


Als een landbouwer de aanbevolen dosissen toepast, is overdosering enkel te wijten aan een slechte afstelling van het spuittoestel. Het bestrijdingsmiddel wordt daardoor onnauwkeurig verdeeld over het veld. Dat leidt vaak tot ongewenste resultaten (bijv. het bestrijdingsmiddel waait over het veld tot bij de buren).


 

 

 

Verplicht
Ook andere Europese landen (bv. Nederland, Duitsland, Polen, Noorwegen) kennen een verplichte periodieke keuring van spuitmachines. In België geldt de keuring voor praktisch alle types spuitmachines: veldspuiten, boom- en wijngaardspuiten, spuitapparatuur in serres en ook deze gebruikt voor groenonderhoud (bv. golfterreinen, parken, straten).

 

Voor elk toestel wordt jaarlijks de manometer vergeleken met een gekalibreerde manometer. Indien nodig corrigeert of vervangt men de gecontroleerde manometer. Daarna kijkt men de werking van de afzonderlijke doppen na door de spuitvloeistof per dop gedurende één minuut op te vangen. Tot slot bepaalt men het spuitbeeld met behulp van een 3 m brede spuittafel. De tafel wordt gedurende een halve minuut onder een spuitboom in werking gereden. Nadien bepaalt men per 5 cm het opgevangen volume aan spuitvloeistof, zodat men het spuitbeeld over 3 m kan afleiden. Als de afwijking groter is dan 5%, wordt de reeks doppen vervangen.


 Print
Zoek
Sitemap
Contact