Machines
Tijdens de groei
Terug naar hoofdmenu
Machines > Tijdens de groei
Klaarleggen van de grond
Zaaien of planten
Tijdens de groei
Oogsten
Mestinjectie

Bemesten gebeurt meestal met dierlijke mest, onder de vorm van drijfmest of stalmest. In het geval van drijfmest kan het rechtstreeks in de grond geïnjecteerd worden. Drijfmest is vloeibaar. Dit leidt tot minder geurhinder en ammoniakverliezen in de lucht.

 

Bemerk de fijne sleuven in de grond langswaar de vloeibare mest is geïnjecteerd.Print
Zoek
Sitemap
Contact